Yangmeizhu, Dashilar, Beijing - 2013 © CYJO  


Yangmeizhu, Dashilar, Beijing - 2013 © CYJO